Проведення навчання

Компанія МНС ГРУП, офіційний партнер та представник компанії TUV Rheinland на території України запрошує Вас взяти участь у навчанні. Для якісного провадження діяльності у різних галузях промисловості слід приділяти велику увагу кваліфікованості та компетентності персоналу, як власного, так і зацікавлених підприємств. У своїй діяльності з навчання (сертифікації) персоналу маємо можливість спиратися на більш ніж 12-річні традиції компанії МНС ГРУП у сфері здійснення вимог щодо сертифікації підприємств та проведення інспекційної діяльності, а також досвід величезної кількості фахівців у галузі аналізу сучасних систем менеджменту. МНС ГРУП здійснює діяльність у галузі професійного навчання від імені та на правах всесвітньо відомої організації в галузі професійної підготовки. Наші семінари мають практичну спрямованість. Поряд з високим рівнем теоретичної підготовки, що постійно розвивається, наші лектори мають реальний досвід у галузі того, чому присвячується семінар. Наші лектори є діючими аудиторами ТЮФ Рейнланд, спеціалістами з сертифікації. Ми надаємо нашим клієнтам багатопланові знання. Регулярно проведений перегляд змісту методичного матеріалу та тематики семінарів покликаний забезпечити передачу сучасних професійних знань. Слухачі семінарів навчаються не лише вирішенню проблем сьогодення, а й націлені на вирішення проблем у майбутньому. Якщо Вас зацікавили запропоновані семінари та Ви хочете взяти у них участь, прохання заповнити Запит для укладання Договору. Планові теми на 2021 рік:
ТЕМА НАВЧАННЯ Продовж ність МІСЯЦЬ ВАРТІСТЬ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Управління підприємством на базі вимог стандартів ISO 9000 (для керівників підприємств) 1
Система управління якістю підприємства на базі вимог ISO 9001:2015 1
Побудова та документальне оформлення системи менеджменту якості на базі вимог ISO 9001:2015 3
Внутрішній аудитор СМЯ на основі стандартів серії ISO 9001 3
Спеціаліст з менеджменту якості на основі стандартів серії ISO 9000
Статистичні методи в СМК підприємства. Статистичне управління процесами. 2
Аналіз характеру і наслідків відмов (FMEA) 2
Уповноважений представник керівництва в області якості 2
Внутрішній аудит процесів систем менеджменту якості 2
Ведучий аудитор систем менеджменту якості на основі стандартів серії ISO 9000 (реєстрація IRCA) 5
Системи екологічного менеджменту на основі стандартів серії ISO 14000
Системи екологічного менеджменту — Основні поняття і вимоги стандарту ISO 14001 2
Побудова і документальне оформлення системи екологічного менеджменту на основі стандартів серії ISO 14000 2
Внутрішній аудитор систем екологічного менеджменту на основі стандартів серії ISO 14000 2
ISO 45001 Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці – Вимоги та рекомендації щодо застосування
Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці — Основні поняття і вимоги стандарту ISO 45001
Побудова і документальне оформлення системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці на основі стандартів серії ISO 45000
Внутрішній аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці на основі стандартів серії ISO 14000
Системи управління безпекою харчової продукції
Вимоги до систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі вимог стандарту ISO 22000 2
Побудова і документальне оформлення системи менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів серії ISO 22000 2
Внутрішній аудитор систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів серії ISO 22000 2
Система менеджменту безпеки харчових продуктів на основі принципів HACCP. Основні вимоги 2
Внутрішній аудит та оцінка відповідності інтегрованої системи менеджменту відповідно до вимог стандарту FSSC 22000 V.5 та ISO 19011:2018 2
Харчове харчування (FOOD FRAUD) та Продовольчий захист (FOOD DEFENSE) відповідно до вимог FSSC 22000 1
Внутрішній аудитор систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів IFS Food v.6.1. 2
Внутрішній аудитор систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів BRC Food v.8. 2
Внутрішній аудитор систем менеджменту безпеки харчової продукції на основі стандартів Global GAP 2
Схема забезпечення безпеки кормів GMP+ B1. Внутрішній аудит 3
Галузеві системи управління
Система управління якістю в автомобільній промисловості на основі вимог стандарту IATF 16949
Внутрішній аудитор систем управління якістю в автомобільній промисловості на основі вимог стандарту IATF 16949
Системи менеджменту якості виробників медичного обладнання Основні поняття і вимоги стандарту ISO 13485
Побудова та документальне оформлення систем менеджменту якості для виробників медичного обладнання на основі вимог стандарту ISO 13485
Внутрішній аудитор СМЯ виробників медичного обладнання на основі вимог стандарту ISO 13485
Аудитор СМЯ для виробників медичних виробів на основі вимог стандарту ISO 13485
Системи управління якістю для лабораторій відповідно з вимогами стандарту ISO 17025
Статистичні методи в СМК випробувальних і калібрувальних лабораторій
Побудова і документальне оформлення систем менеджменту якості для лабораторій відповідно до вимог стандарту ISO 17025
Внутрішній аудитор систем менеджменту якості для лабораторій відповідно з вимогами стандарту ISO 17025
Внутрішній аудитор систем менеджменту інформаційної безпеки відповідно до вимог стандарту ISO 27001
Від НАССР до FSSC короткий огляд загальних та галузевих стандартів харчової безпеки.
Особливості впровадження «Бережливого виробництва» на харчовому підприємстві.
Організація комплексного контролю якості харчової продукції.
Менеджмент ризиків та безпека продукції
Демотиватори — огляд основних помилок, які допускають менеджери
«Жорсткий» менеджмент, або особливості підбору персоналу на керівні посади.
Пляга та пряник в управлінні персоналом.
Як стати ефективним керівником.
Agile & scrum – революційні методики управління, які дають результат
Основи тайм – менеджменту для керівника
Як забезпечити ефективність управлінських рішень
Керування як технологія
Від чого залежить успіх керівника.
Як подолати опір персоналу змін
Звертайтесь: Тренінг-менеджер Олексієнко Марина sales@certification.ua Тел.:+38 067 334 04 11