Тел. +38 (067) 708-77-58
Факс +38057 752 30 75
Главная arrow Сертификация продукции arrow Безопасность пищевых продуктов arrow Законодательство Украины

Законодательство Украины

Печать

30.07.13

Доводимо до Вашого відома, що Президентом зареєстровано проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»

Документ зокрема передбачає скасування сертифікації елеваторів, погоджень на імпорт в Україну ЗЗР та низку інших дозвільних процедур і документів.

Повний перелік документів дозвільного характеру, які передбачені Законами України і які планується скасувати, Ви можете переглянути далі.

23.07.13 

ЄС: перегляд вимог до інформації, що має зазначатись на продукції

У першій половині травня 2013 року ЄС повідомив СОТ про очікувані зміни до Регламенту (ЄС) № 1924/2006 щодо заборони певних заяв про корисність для здоров’я стосовно тринадцяти речовин та продуктів, які відносяться до продуктів харчування, за виключенням тих, що стосуються зниження ризику захворювань, а також здоров’я й розвитку дітей. Зокрема, наводиться перелік заяв щодо 13 речовин та продуктів (цинк, залізо, цинатін тощо), які не можна зазначати як корисні для здоров’я. Ухвалення Документу очікується в лютому 2014 року. Термін подачі коментарів – до 7 липня 2013 року.

8 травня 2013 року ЄС оприлюднив повідомлення про розробку Проекту Регламенту ЄС, що вносить зміни до Регламенту (EC) № 1924/2006 Європейської парламенту і Ради від 20 грудня 2006 року стосовно заяв про харчову цінність і корисність для здоров’я щодо продуктів харчування.

Під заявою розуміється будь-яке повідомлення чи зображення, у тому числі у вигляді піктограм чи символів, в будь-якій формі, що стверджує, пропонує чи має на увазі наявність певних характеристик у продуктах харчування.

Відповідно до документу вводиться заборона на заяви про корисність для здоров’я стосовно таких тринадцяти речовин: цинк, L-тирозин, залізо, цитрулін-малат, EffEXT™, крильовий жир, екстракт насіння європейського винограду, OXY 280, цинатін®, суміш лікопіну, вітаміну Е, лютеїну та селену, суміш гуарани та витяжок зеленого чаю тощо, за виключенням тих заяв, що стосуються зниження ризику захворювань, а також здоров’я й розвитку дітей.

Підставами скасування цих заяв щодо товару є або невідповідність вимогам Регламенту (ЄС) № 1924/2006, або наявність висновку Європейського управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) стосовно відсутності наукового обґрунтування їх корисності для здоров’я.

Ухвалення Документу очікується в лютому 2014 року. Термін подачі коментарів – до 7 липня 2013 року. Окремо слід зауважити, що попередні заяви (без врахування змін) на продукції можуть використовуватися виробниками ще протягом шести місяців після ухвалення регламенту.

Головною метою вказаних змін є забезпечення захисту здоров‘я споживачів та безпека продуктів харчування.

Частка експорту продуктів харчування до ЄС у загальному обсязі експорту до цього торговельного партнера в середньому складає близько 12%, аналогічна частка для імпорту – близько 8%. Отже торгівля зазначеною продукцією є перспективним напрямом розвитку торговельного співробітництва між Україною та ЄС.

З огляду на це, зміни до регламенту заслуговують на увагу з боку вітчизняних підприємств, що постачають або мають намір постачати вказану продукцію до ЄС.

 

ЄС: спрощення системи контролю за продукцією сільського господарства та харчової промисловості

У другій половині травня 2013 року ЄС оприлюднив повідомлення про розробку Проекту регламенту ЄС щодо офіційного контролю та інших офіційних заходів, які здійснюються з метою забезпечення виконання норм законодавства щодо продуктів харчування, кормів, здоров'я тварин й рослин, рослинного репродуктивного матеріалу та засобів захисту рослин. Проект розроблений з метою спрощення та консолідації чинних норм у сфері контролю за продукцією сільського господарства та харчової промисловості в єдиному документі. При цьому передбачається скасування та внесення змін до низки законодавчих актів ЄС. Термін подачі коментарів – до 14 вересня 2013 року. Дату ухвалення та набуття чинності документу буде визначено пізніше.

17 травня 2013 року Європейська комісія повідомила секретаріат СОТ про розробку Проекту регламенту ЄС щодо офіційного контролю та інших офіційних заходів, які здійснюються з метою забезпечення виконання норм законодавства щодо продуктів харчування, кормів, здоров'я тварин й рослин, рослинного репродуктивного матеріалу та засобів захисту рослин.

Головною метою Проекту є спрощення системи заходів з контролю за продукцією сільського господарства та харчової промисловості з одночасним скасуванням попереднього регламенту у цій сфері (зокрема, Регламенту (EC) № 882/2004) та внесенням змін до низки інших законодавчих актів ЄС. Таке спрощення має відбутися за рахунок консолідації чинних норм у різних областях (зокрема, щодо офіційного контролю за залишками, імпортом товарів та здоров'ям рослин) в єдиному документі.

Проект спрямований на підвищення рівня безпеки у секторі сільського господарства та харчової промисловості шляхом зміцнення механізмів правозастосування відповідних норм ЄС та забезпечення ефективніших заходів з контролю за відходами, а також щодо продуктів харчування та кормів, рослин, насіння рослин і репродуктивним матеріалів тощо.

Звертаємо увагу на те, що консолідація вказаних норм також стосуватиметься контролю за імпортом тварин й іншої зазначеної вище продукції з третіх країн, зокрема й з України.

Термін подачі коментарів – до 14 вересня 2013 року. Дату ухвалення та набуття чинності документу буде визначено пізніше.

Очікується, що заплановані зміни матимуть вплив, в першу чергу, на вітчизняних виробників – експортерів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування до ЄС. У 2012 року частка експорту такої продукції у загальному обсязі експорту України до країн ЄС становила близько 18%.

Отже, українським експортерам слід звернути увагу на зміни у системі контролю за продукцією сільського господарства та харчової промисловості при ввезенні їхньої продукції до країн Європейського Союзу.

 

Росія: зміни до порядку проведення ветеринарного контролю

В середині травня 2013 року Росія повідомила СОТ про наміри Євразійської економічної комісії внести зміни до проекту рішення Євразійської економічної комісії про Єдину систему обстеження об'єктів та відбору проб товарів (продукції), що підлягають ветеринарному контролю (нагляду). Зокрема, документ був доповнений базовими принципами щодо еквівалентності ветеринарно-санітарних заходів і проведення перевірок установ третіх країн, а також конкретними вказівками для інспекторів з підтвердження такої еквівалентності. Ухвалення Документу очікується в серпні 2013 року. Термін подачі коментарів — до 12 липня 2013 року.

13 травня 2013 року Росія повідомила секретаріат СОТ про внесення змін до проекту рішення Євразійської економічної комісії № 834 від 18 жовтня 2011 року про Єдину систему обстеження об'єктів та відбору проб товарів (продукції), що підлягають ветеринарному контролю (нагляду), про яке зазначалося в попередній нотифікації G/SPS/N/RUS/14 від 27 лютого 2013 року. У результаті врахування зауважень та пропозиції, отриманих під час громадського обговорення, документ був доповнений базовими принципами щодо еквівалентності ветеринарно-санітарним заходів і проведення перевірок установ третіх країн.

Також було чітко визначено категорію «реєстр підприємств третіх країн» та уточнено повноваження компетентного органу третьої країни, якою є й Україна по відношенню до країн Митного союзу (МС).

Одночасно з боку Росії надійшло додаткове повідомлення про розробку проекту рішення колегії Євразійської економічної комісії про затвердження Вказівок для інспекторів з підтвердження еквівалентності застосовуваних ветеринарних заходів під час проведення перевірок об’єктів, що підлягають ветеринарному контролю у третіх країнах (як окремий додаток до вказаного вище Рішення Комісії Митного союзу). Цим документом визначаються принципи оцінки, методи аудиту та інспектування, умови та процедура для визначення еквівалентності тощо.

Відповідно до проекту еквівалентність визнається як стан, за якого ветеринарно-санітарні заходи, що застосовуються в країні-експортері (наприклад, в Україні), хоча і відрізняються від заходів, що застосовуються в країні-імпортері (Росії, Казахстані, Білорусії), однак досягають рівня ветеринарно-санітарного захисту, що відповідає рівню країни-імпортера, що, в свою чергу, демонструється країною-експортером.

Крім того, документ містить п‘ятнадцять принципів визначення еквівалентності, основними з яких є такі:

-          ветеринарно-санітарний захід, запропонований країною-експортером як еквівалентний, має досягати належного рівня захисту країни-імпортера;

-          країна-експортер має об‘єктивно продемонструвати, яким чином її ветеринарно-санітарний захід досягає належного рівня захисту країни-імпортера;

-          порівняння ветеринарно-санітарних заходів країн повинно проводитися на основі науково обґрунтованих методів;

-          країна-експортер повинна забезпечити доступ до інспекційних та сертифікаційних систем, які є предметом визначення еквівалентності, для їх перевірки та оцінки на запит органів країни-імпортера.

Ухвалення Документу очікується в серпні 2013 року. Термін подачі коментарів – до 12 липня 2013 року. Сфера дії документу, в першу чергу, поширюється на м‘ясо та м‘ясні продукти, молоко та молочні продукти, а також рибу та рибну продукцію, що визначається як «підконтрольна продукція» та випускається в обіг на території Митного союзу.

Передусім заплановані зміни матимуть вплив на вітчизняних виробників – експортерів вказаної продукції до МС. У 2012 році частка експорту такої продукції у загальному обсязі експорту України до країн Митного союзу (Росії, Білорусії, Казахстану) становила близько 3,4%. Незважаючи на незначну частку, експорт цієї продукції залишається перспективним напрямом розвитку торговельного співробітництва між Україною та країнами-членами МС.

Таким чином, вітчизняні експортери підконтрольної продукції до країн-членів МС мають зважати на оновлені вимоги до порядку проведення ветеринарного контролю.

4.04.13

На засіданні Агрокомітету ВР, 2 та 3 квітня 2013 року

Обрано голів підкомітетів:

Земельні відносини — Царьов Олег Анатолійович (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=5560)

Базові галузі економіки та інновації — Купчак Володимир Романович (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15765)

Ціноутворення та розвиток зовнішньоекономічної діяльності — Бублик Юрій Васильович (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15802)

Соціальна політика і розвиток сг територій — Бриченко Ігор Віталійович (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15796)

Економіка і фін політика — Омельянович Денис Сергійович (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=13562)

Харчова промисловість та торгівля — Негой Федір Федорович (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15823)

Розглянули також законодавчі питання:

Проект Закону про внесення змін до Закону України"Про молоко та молочні продукти" та інших законодавчих актів щодо посилення заходів боротьби з фальсифікацією молочних продуктів (реєстраційний номер 2172), принятий в першому читанні, доопрацювання в Агрокомітеті ВР.

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45633)

Прийнятий Закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо створення сприятливих умов для розвитку системи кредитування агропромислового комплексу).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх розмежуванням, (реєстраційний номер 2303-2)

Прийняте рішення рекомендувати ВР прийняти за основу, а якщо не буде заперечень, то і в цілому,а в іншому випадку до другого читання за скороченою процедурою.

29.03.13


Новый законопроект КМУ «Про новітні харчові продукти». В связи с появлением на рынке группы так называемых «новых продуктов» (обычно такие продукты получают с помощью«мягких технологий», таких как новые виды термообработки, процессы охлаждения и заморозки, использование ультрафиолетового и других видов облучения, применение нанотехнологий и т. п., Кабинет Министров Украины подготовил законопроект Украины «Про новітні харчові продукти».
Целью законопроекта является установление правовых и организационных положений производства и хождения новых пищевых продуктов и ингредиентов на территории Украины. Другими важными целями являются также гармонизация законодательства Украины в сфере безопасности пищевых продуктов с законодательством стран Европейского Союза и повышение уровня защиты здоровья потребителей.

Законопроект определяет обязанности операторов рынка, которые вводят новые пищевые продукты и ингредиенты на территорию Украины, устанавливает требования к новым пищевым продуктам, определяет критерии классификации пищевых продуктов и ингредиентов как «новые», создает организационные мероприятия для обеспечения надлежащего уровня защиты здоровья потребителей, эффективного взаимодействия органов государственной власти, операторов рынка пищевых продуктов и всех заинтересованных сторон.

Для получения более подробной информации о новых национальных и международных требованиях в области безопасности пищевой продукции приглашаем посетить обучающие курсы ТЮФ Академии по системе сертификации FSSC для пищевого сектора.

28.03.13


Інформуємо Вас, що Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 96 від 13.02.2013 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин,охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби»набирає чинності із сьогоднішнього дня. Його опубліковано в Офіційному віснику України, № 21 від 26.03.2013, стаття 714

27.03.13


На розгляді проект Постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів»

Мета: Приведення діючого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою КМУ від 04.10.2010 № 900, до норм чинного законодавства,а також уніфікація його в частині встановлення років введення об’єктів у дію. Залучення інвестицій для будівництва нових та реконструкції існуючих ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=4727

26.03.13


На розгляді проект ЗУ «Про затвердження Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 – 2020роки»

Мета: Здійснення заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання,перевезення,зберігання, оброблення, утилізації,видалення, знешкодження та захоронення. Впровадження системи поводження з відходами,що дозволить знизити навантаження на навколишнє природне середовище, мінімізація утворення відходів,що збільшить обсяги використання відходів як вторинної сировини та створення системи управління у цій сфері.
http://www.menr.gov.ua/media/files/zakon.rar

 

 

Разработка и поддержка сайта Shanty-Arts